CASA A UN EIXAMPLE RURAL

Vía 27 > PORTFOLI > CASES UNIFAMILIARS D’AUTOPROMOCIÓ > CASA A UN EIXAMPLE RURAL

CASA A UN EIXAMPLE URBÀ

casa eixample urbà

Una parella jove amb una filla volia trasladar el seu domicili fix a l’eixample d’un poble agricola de l’Empordà. Amb una parcel·la de perímetre difícil es requeria una distribució i imatge molt actual, a l’ensems que abordable també amb el seu treball personal com a instal·lador.

Projecte

CONSTRUCCIÓ

ACABATS