En què destaquem?

Destaquem en:

 • PROXIMITAT ............... Som aprop de l'obra : No treballem a més de 1/2 hora de Figueres
 • EXPERIÈNCIA I REFERÈNCIES ............ 35 anys projectant cases. Desenes de referències consultables.
 • RAPIDESA DAVANT CANVIS I CONFLICTES ........ Contestem telèfon, mail i whatsapp, ACTUEM RÀPID
 • COST CONEGUT I FIX ........... Pressupost tancat que inclou COSTOS ACCESSORIS, despeses i gestions.
 • PODEM AJUDAR EN TOTS ELS ASPECTES DE L'OBRA ......... Ajudem en temes jurídics, de tramitació, estructurals, constructius i de instal·lacions.
 • DISTRIBUCIÓ ÓPTIMA DELS ESPAIS ...... Treim un partit inesperat a la superficie disponible
 • ATENCIÓ, DEDICACIÓ, IL·LUSSIÓ ..... Ens motiva projectar conjuntament amb el futur usuari (potser bricolager)

En qué no som bona opció?

 • PREU ............... En trobarà arquitectes més econòmics, si només li calen papers signats
 • CERTIFICACCIONS I CEDULES per a CASES EXISTENTS ............... Hi ha Tallers o Agències que només fan això per preus baixos (també per Internet)
 • TRAMITS davant CADASTRE ............... Hi ha Aparelladors competents que poden fer-ho, a bon preu
 • OFERIR ensems el projectar i la construcció de la seva casa ............... NO construim : NOMES projectem, gestionem permisos i dirigim les obres que farà un constructor triat per voste. Hi ha Empreses que ofereixen aquest "paquet" sencer.

El nostre perfil

Treiem el millor partit de cada situació (solar, demandes, pressupost): som molt bons en optimitzar el resultat en funcionament, costos i imatge
Escoltem molt, per tal d’interpretar i recopilar les demandes dels clients abans de fer-les nostres. A partir de fet que la casa ha de ser com desitja el propietari, un cop comprovat que compartim bona part dels criteris i gustos (no som els arquitectes de tots els promotors, ni viceversa).
Som “formals”: cumplim els terminis en un mon caracteritzat per la informalitat.
Som fidels i honestos: Els nostres consells i recomanacions no estan contaminats, perque NO ACCEPTEM COMISSIONS
Tenim un gran respecte pels diners dels nostres clients.
Tenim paciència davant els lògics dubtes, i fem les versions del projecte que calgui fins tenir l’acord del propietaris.
Donem o facilitem tots els serveis accessoris que calguin.
Agafem sempre el telefon als nostres clients, i donem atenció i resposta ràpida als conflictes que contínuament es presenten a la construcció.
Tenim un ambient de treball distés i cordial. Pot ser per això mateix no som agressius, i no podem oferir gestió agressiva, però els nostres clients estan d’acord en que donem un balanç molt aceptable entre el compliment dels compromisos i el baix nivell de imprecissions o errors.

Cultura del taller i relació amb els clients

Per continuar amb la cultura de despatx afegirem les nostres notes diferencials:

El nostre objectiu no és fer (ni deixar de fer) Arquitectura d’avantguarda, sino optimitzar l’ajust entre prestacions, qualitat material, economia i valors arquitectònics, cosa no sempre fàcil.
A partir d’una antiga especialitat en projectar edificis d’alta eficiència energética per sistemes fonamentalment passius, practiquem la innovació i el reciclatge continu, i per això no ens fa por el nou Codi Tècnic (a la secció “Informació Privilegiada” podeu trobar una analisi curta i pràctica de les seves exigències).
Tenim ambició per millorar el nostre producte directe (projectes i serveis) i també l’indirecte (l’Arquitectura).

Història del taller

A partir de la practica liberal de l’Arquitectura, com és tradicional al nostre país, hem anat evolucionant cap a serveis més complets. Els nostres clients son, com vosté, promotors de petites obres. En fer construir la seva pròpia casa, sera un “AUTOPROMOTOR” que ens encarrega un projecte segons els seus desitjos i necessitats. Amb aquests projectes i amb la nostra ajuda, s’obtenen les Llicències d’Obra i es busca finançament en bancs i un constructor global o diversos parcials, als quals es pagarà perquè executi l’obra projectada.
També dirigim l’obra i controlem la seva execució, resolem els conflictes i gestionem els canvis desitjats o sobrevinguts, sempre en defensa i representació del promotor, que és la nostra única font d’ingressos : Cap arquitecte honest pot acceptar comissions o beneficis de constructors o proveïdors que tinguin tractes econòmics amb el seu client. Ens agrada tenir el màxim control de l’obra, i això només és possible si no es paga res sense la nostra autorització. És clar que quan promotor i constructor són la mateixa persona, o quan els diners flueix entre ells sense el nostre vistiplau, nosaltres perdem gran part del poder, i només ens queda el rol residual d’exigir qualitat en l’execució.

Hem suportat bé els alts i baixos de facturació, perquè la cultura del taller incloïa sempre un cert rebuig a créixer, i això ens ha permès, en el moment actual de forta crisi, tornar sobre dues dels temes que mai havíem abandonat : Projectes per a qui promou la seva pròpia casa, mes pericials i serveis variats relacionats amb l’arquitectura i construcció.

Quin estil d'arquitectura?

Com la major part dels arquitectes tenim preferència per l’estètica actual, pero particularment no comparteixo el gust per extravagàncies “originals”, i encara menys pels clichés, llocs comuns o fórmules tronades de l’arquitectura dita “de disseny”.  Crec que l’interés de l’arquitectura ha d’emanar de l’ajust a la seva funció i a l’economia de l’obra, és a dir, de la seva honestedad, que no exclou una poética de l’espai ni una valentia responsable, quan l’usuari comparteix la sensibilitat de l’arquitecte. Es per això que hem estat fins ara força eclèctics en arquitectura doméstica pel promotor-usuari, i hem fet un esforç per adaptar-nos als desitjos dels clients i entendre’ls, tot i que no sempre ha estat possible.  Això es pot comprovar a la col.lecció de fotografies que mostrem a la pàgina “Obres”. <<<<<<  FA TEMPS FEIEM SERVIR AL TALLER AQUESTS PROTOTIPS DE “ESTILS” DE CASES (EN EL SENTIT  NO PROFESSIONAL DE LA PARAULA),  COM A OBJECTES DE DESITG PER A QUE ELS CLIENTS MANIFESTESIN LLUR PREFERÈNCIA.

Eficiència energètica

Des de la Universitat, Juli Llueca és expert en aplicacions d’arquitectura solar pasiva i de alta eficiència energética. En el moment actual la tecnologia permet, a més, adoptar sistemes actius d’estalvi d’energia amortitzables a terminis mitjans o curts. Tot plegat configura un panorama engrescador pels qui fem d’això un objectiu seriós.  El nostre taller fa part de la xarxa internacional PASSIVHAUS, que ens manté al dia en informació privilegiada al respecte.