A partir de la practica liberal de l’Arquitectura, com és tradicional al nostre país, hem anat evolucionant cap a serveis més complets. Els nostres clients son, com vosté, promotors de petites obres.  En fer construir la seva pròpia casa, sera un “AUTOPROMOTOR” que ens encarrega un projecte segons els seus desitjos i necessitats. Amb aquests projectes i amb la nostra ajuda, s’obtenen les Llicències d’Obra i es busca finançament en bancs i un constructor global o diversos parcials, als quals es pagarà perquè executi l’obra projectada.

També dirigim l’obra i controlem la seva execució, resolem els conflictes i gestionem els canvis desitjats o sobrevinguts, sempre en defensa i representació del promotor, que és la nostra única font d’ingressos : Cap arquitecte honest pot acceptar comissions o beneficis de constructors o proveïdors que tinguin tractes econòmics amb el seu client.  Ens agrada tenir el màxim control de l’obra, i això només és possible si no es paga res sense la nostra autorització.  És clar que quan promotor i constructor són la mateixa persona, o quan els diners flueix entre ells sense el nostre vistiplau, nosaltres perdem gran part del poder, i només ens queda el rol residual d’exigir qualitat en l’execució.

Hem suportat bé els alts i baixos de facturació, perquè la cultura del taller incloïa sempre un cert rebuig a créixer, i això ens ha permès, en el moment actual de forta crisi, tornar sobre dues dels temes que mai havíem abandonat : Petits projectes per a qui promou la seva pròpia casa, i preparació de sòl per a propietaris que aprofiten la congelació de la demanda per a escometre els llarguíssims tràmits necessaris per a transformar sòls urbanitzables en solars.