Category

CASES UNIFAMILIARS D’AUTOPROMOCIÓ

Les cases unifamiliars són el nostre principal producte d’ença la crisi féu desparèixer els promotors professionals. Aquí ens dirigim als qui volen fer, és a dir, promoure, la seva pròpia casa a l’Empordà o comarques de Girona. He triat alguns casos que presento tot seguit.