Category

CASES UNIFAMILIARS D’AUTOPROMOCIÓ

Qué vull dir amb “Cases Amables” (clic aquí)

Les cases unifamiliars són el nostre principal producte d’ença la crisi féu desparèixer els promotors professionals. Aquí ens dirigim als qui volen fer, és a dir, promoure, la seva pròpia casa a l’Empordà o comarques de Girona. He triat alguns casos que presento tot seguit.