CASA A LA PLAÇA DEL POBLE

Vía 27 > PORTFOLI > CASES UNIFAMILIARS D’AUTOPROMOCIÓ > CASA A LA PLAÇA DEL POBLE

CASA A LA PLAÇA DEL POBLE

Via27 | Juli Llueca

Una família torna al seus orígens, amb una segona residència (que esdevindrà primera) ampla,
cómoda i integrada formalment en la construcció tradicional, però sense gaire folklore.

PROJECTE

CONSTRUCCIÓ

ACABATS