Vía 27 > Article > Aerotèrmia o Gas?
AEROTERMIA vs CALEFACCIO A GAS  2020  :   Un informe imparcial i no contaminat als clients
  • COSTOS DE CONSUM

S’en diu Aerotermia a un sistema de PRODUCCIÓ de calor basat en una BOMBA DE CALOR AIRE > AIGUA. Normalment s’acompanya d’un sistema de DISTRIBUCIÓ de calor per TERRA RADIANT. Funciona amb electricitat.

La calefaccio convencional (CALDERA I RADIADORS) funciona amb gas (o gasoil).  COMPAREM costos :

El gas té un preu en 2020 que oscila als voltants de 0,055 €/kwh

L’electricitat té un preu aproximat de 0,13 €/kwh.  Si tens doble tarifa, en hores vall es de 0,08€, pero com que no el 100% ho consumiràs en vall, i les hores puntes són més cares del normal, comptem que, en sistema bitarifa i sempre que sigueu prudents i assenyats, podem dir que ens costarà en promig a 0,115 €/kwh

Com que la despesa fixa del gas es petita (p,ej. 7€/mes) mentre que la de electr es molt més alta (31€/mes si tens 8 KW) cal incrementar a bulto el cost de KWh per gent prudent fins a 0,125 €/kwh.

Encara cal afegir l’impost sobre l’electricitat (al gas no n’hi ha res semblant)  que és aprox d’un 5%.

 Conclussió, preu final raonable de la electricitat, 0,13 €/ kwh

Així que cada kwh de electricitat, d’entrada, val el doble que el kwh de gas. PERO …

Un kwh dedicat a bombejar calor en una bomba de calor ens retornarà entre 1,5 i 4(o més) kwh de CALOR, que és el que al final volem.   Aquesta relació entre el que gastem i el que ens retorna s’en diu COP : Coeficient Of Performance, que vol dir d’eficiencia.

 Aquests costos d’energia ens diuen que un sistema AEROTERMIC començarà a ser rendible, en tarifa discriminada, a partir de conseguir un COP PROMIG de 0,13/0,055 = 2,36.

Però com que aquest COP de 2,36 nomes igualaría al cost de gas, i la inversión inicial será superior i comportarà neguits suplementaris, hem de dir que per tenir algún estalvi, hem de tenir un COP mínim  de 2,60 en promig.

Un COP de 2,60 o més en aerotermia es consegeuix si escalfes l’aigua a temperatura per sota dels  45º-  Això exclou l’ús de radiadors, que demanen més temperatura i ens limita a tenir un dels següents 3 sistemes de distribució del calor :

  • Aire-aigua : Terra radiant
  • Aire- aigua : Fancoils, amb l’avantatge de poder-se usar per refredar en estiu
  • Aire- aire : Aire per conductes o amb splits.

Ara, el COP en aerotermia varia molt segons la temperatura exterior de l’aire.  Llavors podría ser que una analisi al llarg de tot l’any donés unes mitges interessants malgrat que en els moments de molta fred es baix (COP 1,5) perquè amb fred moderada será major (COP 2,3)  i en els llargs entretemps amb calefaccio en ús será molt alt (COP 3,5).

  • COSTOS D’INSTAL.LACIÓ

Si només ho veiem en termes d’estalvi en consum, no hi hauria dubte.  Ara,  com ja he dit, l’aerotermia rendeix quan escalfa aigua fins a 40 – 45º, i mes enllà baixa molt el rendiment. Per això l’aerotermia no funciona bé asociada amb radiadors (que demanen 70º), i ens obliga a anar a sistemes de distribucio del calor a baixa temperatura, com els terres radiants o els fancoils.

 I aquí tenim una diferencia molt important de costos d’instal·lació.  Per a una casa de 120 m2, mentre un sistema convencional de caldera de gas i radiadors pot valdre grossomodo a uns 50 €/m2 , un sistema de geotermia mes terra radiant s’aniria al doble (100€/m2).  L’amortització d’aquesta diferencia de 50 €/m2 (sense  comptar l’IVA) hauria de comparar-se amb l’estalvi anual de consum, i podriem anar-nos a uns 12 anys

I en el cas que no tinguem accés a gas, i haguessim de recòrrer al GASOIL, la instal·lació “convencional” pujaría a uns 70€/m2 si ho comptem tot.

TOTES LES XIFRES QUE ESTIC DONANT PODEN VARIAR EN MES O EN MENYS FINS UN 20%.

 Ara, n’hi ha altres factors per inclinar-nos per l’electricitat i geotèrmia : Comoditat, neteja, control remot fácil, monitoratge … i sostenibilitat, ja que l’electricitat sembla tendir a generar-se per energies renovables.

A canvi, els sistemes de distribució per terra radiant tenen molta inercia térmica i en segones residències demanen disciplina en posar-les en marxa (amb el móvil) 6 o més hores abans d’arribar i apagar-les 6 hores abans de marxar.

D’altra banda,i cares a un futur imminent, la combinació d’aeriotèrmia amb tarifa doble mes captació fotovoltaica (sense acumulació) crec que pot tenir futur.

CONCLUSSIÓ : Evidentment, els sistemes de bomba de calor aigua – aigua, com la Geotèrmia, tenen un consum inferior pero demanen inversions inicials molt mes fortes (50 €/m2) . Per simples raons económiques caldria calcular la amortització (presuposant l’evolució dels costos d’energies no renovables), pero per raons ecològiques cal tenir en compte que el futur juga clarament al seu favor.

 

Març 2020 // Juli Llueca, arquitecte

 

Estalviar en el consum / Amortitzar la inversió

Vols tenir la versió catalana del meu llibre " Guia emocional de l'autopomotor"?

Explica quin és el teu interés a contacte i te’l enviaré en format pdf.